تخصیص بودجه برای جنگل‌های زاگرس+ عکس
تخصیص بودجه برای جنگل‌های زاگرس+ عکس

به گزارش یوپنا، سیدنظام الدین موسوی نماینده تهران با اشاره به آتش سوزی‌های جنگل زاگرس آن را سرمایه ملی خواند و اعلام کرد برای حفظ این سرمایه بایستی بودجه مناسب تخصیص یابد.

به گزارش یوپنا، سیدنظام الدین موسوی نماینده تهران با اشاره به آتش سوزی‌های جنگل زاگرس آن را سرمایه ملی خواند و اعلام کرد برای حفظ این سرمایه بایستی بودجه مناسب تخصیص یابد.

upna