نائب رئیس و اعضای کمیته انتصابات دانشگاه پیام نور منصوب شدند
نائب رئیس و اعضای کمیته انتصابات دانشگاه پیام نور منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر زمانی اعضای کمیته انتصابات دانشگاه پیام نور منصوب شدند.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست دانشگاه پیام نور، دکتر محمد جمال زاده معاون پارلمانی دانشگاه پیام نور به عنوان نائب رئیس کمیته انتصابات دانشگاه پیام نور منصوب شد.

همچنین دکتر فرهمندراد مدیرکل دفتر هماهنگی و امور استان های دانشگاه به عنوان دبیر کمیته انتصابات و دکتر امین ناجی معاون فرهنگی، دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری، دکتر محسنی معاون آموزشی، دکتر علیزاده معاون اداری و مالی، دکتر ناصحی مدیرکل حوزه ریاست و صادقیان مدیرکل حراست به عنوان اعضای کمیته منصوب شدند.