دانشجوی دانشگاه پیام نور مسول مسابقات کونگ فو بانوان کشور شد
دانشجوی دانشگاه پیام نور مسول مسابقات کونگ فو بانوان کشور شد

سمانه زارع دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز یزد مسئول کمیته مسابقات فول کونگ فو کشور در بخش بانوان شد

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی نایب رئیس هیئت سبک کونگ فو کشور خانم سمانه زارع دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز یزد و نائب رئیس هیئت کونگ فو بانوان استان یزد، به عنوان مسئول کمیته مسابقات فول کونگ فو کشور در بخش بانوان انتخاب شد.

وی ورودی سال 1395 در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز یزد در حال حاضر نایب رئیس هیئت کونگ فو بانوان استان یزد و مسئول استعدادیابی این رشته در استان می باشند. ضمنا نامبرده در رزومه ی کاری خود، مربی تیم کشوری و لیگ برتری استان و همچنین طراح مقنعه ی مخصوص این رشته را دارد.

upna