اعضای شورای ورزش دانشگاه پیام نور منصوب شدند
اعضای شورای ورزش دانشگاه پیام نور منصوب شدند

دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور اعضای شورای ورزش دانشگاه پیام نور را به مدت ۲ سال منصوب کرد.

به گزارش یوپنا طی احکامی از سوی دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور دکتر فرناز ترابی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور به عنوان عضو و دبیر شورای ورزش، دکتر علیزاده معاون اداری و مالی دانشگاه، دکتر قاسمی رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی، دکتر سرمدی رئیس بخش علوم تربیتی و روانشناسی، دکتر آذر آقایاری از اعضای هیات علمی دانشگاه  و همچنین سجاد مردانی و سکینه خدابنده لو از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای ورزش دانشگاه منصوب شدند.