رئیس جدید دانشگاه پیام نور شهریار منصوب شد
رئیس جدید دانشگاه پیام نور شهریار منصوب شد

دکتر مهدی محمودی به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز شهریار معارفه شد.

به گزارش یوپنا آئین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور مرکز شهریار با حضور دکتر غلامرضا بخشی‌خانیکی؛ رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران، آقای غفار بیات؛ مدیر حوزه ریاست استان، دکتر پرویز نصیری سرپرست نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و کارکنان علمی و اداری مرکز برگزار شد.

طی این مراسم از زحمات دکتر نصرت‌اله عابدینی؛ سرپرست قبلی مرکز شهریار تقدیر و تشکر شد و دکتر مهدی محمودی به عنوان رئیس جدید این مرکز معرفی شد.

گفتنی است دکتر مهدی محمودی استادیار رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور؛ پیش از این مسئولیت، مدیر گروهی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور استان تهران را بر عهده داشت.