راه اندازی دفتر استانداردسازی در دانشگاه پیام نور زنجان
راه اندازی دفتر استانداردسازی در دانشگاه پیام نور زنجان

با حضور رئیس دانشگاه پیام نور زنجان دفتر استانداردسازی در دانشگاه پیام نور زنجان افتتاح شد.

به گزارش یوپنا علی محمدی، رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان  در مراسم افتتاح این دفتر اظهار داشت: امیدواریم، با راه‌اندازی دفتر استانداردسازی در این دانشگاه، این دفتر بتواند به عنوان ‌حلقه اتصال بین دانشگاه، صنعت و استاندارد ایفای نقش کند و با توجه به ظرفیت و قابلیت تجهیزات آزمایشگاهی این دانشگاه، بهبود کیفیت کالا و خدمات و نیازهای استان را بطور مطلوب فراهم کند.

داودکارگرزاده، مدیرکل استاندارد استان زنجان، اظهار کرد: براساس مصوبه یکصدو‌هفتمین جلسه شورای ‌عالی استاندارد و ابلاغیه معاون رئیس‌جمهور، هجدهمین دفتر استانداردسازی، به‌منظور ارتباط هرچه بیشتر این اداره کل، با اساتید ودانشجویان و همچنین در راستای بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها در تدوین استانداردهای ملی و مشارکت درتدوین به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان،/ استانداردهای بین المللی، در محل دانشگاه پیام نور مرکز زنجان، افتتاح شد.

کارگرزاده، هدف از تأسیس دفتراستانداردسازی در این دانشگاه را افزایش و ارتقاء سطح آگاهی اعضاء هیات‌ علمی دانشگاه‌ها و دانش ‌آموختگان، نسبت به استاندارد و استانداردسازی  عنوان کرد و افزود: با راه‌اندازی دفاتر استانداردسازی، در دانشگاه‌ها، تعامل بین دانشگاه، صنعت و استاندارد تقویت می‌شود و می‌توانیم از پتانسیل و ظرفیت‌های علمی ‌و تخصصی ‌اساتید و دانشجویان در تدوین استانداردهای‌ملی استفاده کرده و در تدوین استاندارد های بین المللی مشارکت کنیم.

مدیرکل استاندارد استان زنجان، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل خوب دانشگاه‌های پیام نور استان، قطعا تعامل سازنده بین این دانشگاه‌ها با اداره کل استاندارد استان، مهیا شده و منجر به افزایش سطح کیفیت کالا و خدمات خواهد شد و بواسطه تأسیس این دفاتر درصدد هستیم تا پایان نامه‌ های دانشجویی، در مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری، به سمت استاندارد هدایت شوند.