هدفمند کردن تحقیقات دانشگاهی متناسب با نیاز کشور برنامه اصلی کمیسیون آموزش و تحقیقات
هدفمند کردن تحقیقات دانشگاهی متناسب با نیاز کشور برنامه اصلی کمیسیون آموزش و تحقیقات

حجت الاسلام و المسلمین احمدپور نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای گفت: بسیاری از تحقیقات و پژوهش هایی که در دانشگاه ها صورت می گیرد اولا متناسب با نوع نیازهای عملی کشور نیست ثانیا اطلاعات صرفا توسط دانشجویان جمع آوری شده و با کمترین استفاده کاربردی باقی می مانند.

به گزارش یوپنا، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی افزود: تا زمانی که نگاه موجود در حوزه پژوهش و تحقیقات جاری باشد نباید انتظار تغییر داشت بلکه باید به کمک نظام عادلانه مبتنی بر ارتباط با صنعت و مجموعه های بیرون دانشگاه، ضمن اصلاح این نگرش، مسیر این تعامل را دوسویه و هموارتر کرد.

وی با اشاره به مبنای ارزشیابی موجود در حوزه اعضای هیات علمی نیز افزود: در بحث ارتقا اعضای هیات علمی به عنوان چکیده و عصاره علمی آموزش کشور به نظر می رسد که بیش از کیفیت گرایی، نگاه کمیت گرایی مدنظر قرار گرفته است.

احمدپور بخشی از این مسئله را به دلیل معیارهای کمی غربی در شاخص بندی ها بیان کرد و افزود: این نوع نگاه باعث شده تا بیش از آن که پژوهش ها با هدف رفع مشکلات کشور و گره گشایی تنظیم شود، بر مبنای چارچوب های مقالات خارجی و روندهای از پیش تعیین شده باشد تا بتواند امتیاز لازم را جهت ارتقا ایجاد کند که این خود افت بسیار بزرگی است.

وی در پایان با اشاره به آغاز رسمی فعالیت کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس در هفته جاری افزود: تحول در فرآیندهای موجود از برنامه های اصلی کمیسیون خواهد بود.

 دکتر نژادعلی: نخبه گرایی در عمل مسیر تعالی جایگاه علمی کشور خواهد بود

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی نیز در خصوص کارهای تحقیقاتی در کشور گفت: اگر بتوانیم با تعامل، همکاری و تغییر قوانین آئین نامه ای و همچنین به صورت بنیادی به سمت تحقیقات تقاضا محور حرکت کنیم شروع خوبی است که بتوانیم گره ای از مشکلات باز کنیم.

دکتر نژادعلی با اشاره به چالش های ارتقا جایگاه پژوهش و تحقیقات در حوزه اقتصاد و عمل افزود: عدم باور پذیری عمیق نسبت به کاربردی بودن پژوهش ها از یک سو و وابسته شدن بسیاری از پژوهش ها به پاداش های مالی از جمله مشکلات این حوزه است.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با ابراز دغدغه نسبت به جایگاه نخبگان و قشر پژوهشگر کشور افزود:

راهکاری که در این خصوص می تواند مدنظر نمایندگان مجلس خصوصا اعضای محترم کمیسیون آموزش قرار گیرد،  برخورداری از یک نهاد یا بنیاد تراز اول است که مبدا آغازین تمام اقدامات و فعالیت ها در کشور باشد به نحوی که پژوهشگران موثر نظیر برگزیدگان المپیاد کشوری و برجسته به عنوان اعضای اصلی این اندیشکده بر اساس مطالبات روزانه مجموعه ها و نهادهای مختلف فعالیت می کنند و هر اقدام و جراحی بزرگی پیش از عملیاتی شدن می تواند پیوست پیشنهادی این نهاد را به عنوان بازوی متفکر در کنار خود داشته باشد.