پوراصغر رئیس دانشگاه پیام نور گرمی شد
پوراصغر رئیس دانشگاه پیام نور گرمی شد

نصیبه پور اصغر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز گرمی منصوب شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور، خانم دکتر نصیبه پوراصغر به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز گرمی منصوب شد.

توجه به مدیریت بانوان در دانشگاه پیام نور در سه سال اخیر روند رو به رشدی را نشان می دهد به صورتی که بانوان در این سازمان به پست های مهم و کلیدی منصوب شدند.

upna