عضو علمی پیام نور ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی شد
عضو علمی پیام نور ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی شد

علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم آمل و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به عنوان ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی انتخاب شد.

به گزارش یوپنا اعضای ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها با رأی نمایندگان انتخاب شدند.

در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عضویت شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی دانشگاه درآمدند که بر این اساس علیرضا منادی سفیدان و علی کریمی فیروزجایی برای این مسئولیت برگزیده شدند.

علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو علمی دانشگاه پیام نور می باشد.

upna