عضو علمی پیام نور نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی شد
عضو علمی پیام نور نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی شد

با حکم رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی رضا شجیع عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرج نایب رئیسی فدراسیون ورزش‌های همگانی شد.

به گزارش ، با حکم افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، رضا شجیع مشاور معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و رئیس دبیرخانه سلامت وزارت ورزش و جوانان به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ورزش‌های همگانی منصوب شد.

شجیع پیش از این ۶ سال به عنوان عضو هیئت رئیسه در فدراسیون ورزش‌های همگانی حضور داشت.

افشین ملایی هفته گذشته با کسب ۲۶ رای از مجموع ۴۱ رای ماخوذه برای چهار سال ریاست فدراسیون ورزش‌های همگانی را بر عهده گرفت.

upna