معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور خبر داد؛ سبد غذایی دانشجویان دانشگاه پیام نور افزایش یافت
معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور خبر داد؛ سبد غذایی دانشجویان دانشگاه پیام نور افزایش یافت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نورگفت: یکی از تسهیلات مهم برای دانشجویان دانشگاه پیام نور در دو سال اخیر افزایش سبد غذایی و غذای گرم و همچنین بیمه بوده است.

به گزارش یوپنا، محمد هادی امین ناجی درباره افزایش غذای گرم در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور داشت: با توجه به اینکه دولت درصدد است که عدالت را در بین همه دانشگاه های تسری دهد، لذا در دو سال اخیر سبد معیشتی و غذای گرم دانشجویان دانشگاه پیام نور افزایش یافته است.
وی همچنین درباره تسهیلات بیمه های دانشجویی و افزایش این نوع بیمه ها برای دانشجویان افزود: بیمه های دانشجویی به عنوان یک بازو برای سلامت دانشجویی و حمایت از حوادث غیرمترقبه که برای دانشجویان اتفاق می افتد می تواند یاری گر مهمی باشد که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید این تسهیلات نیز افزایش خواهد یافت.

upna