روسای جدید دانشگاه پیام نور استان مازندران و مرکزی منصوب شدند
روسای جدید دانشگاه پیام نور استان مازندران و مرکزی منصوب شدند

روسای دانشگاه پیام نور استان مازندران و استان مرکزی منصوب شدند

به گزارش یوپنا طی احکام جداگانه از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور دکتر سید افشین موسوی چلک به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان مازندران و دکتر محمود شیخ الاسلام به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان مرکزی منصوب شدند.

دکتر موسوی چلک معاون دانشگاه پیام نور استان و رئیس دانشگاه پیام نور رامسر را در سوابق کاری خود دارد.

شیخ الاسلامی سابقه ریاست دانشگاه پیام نور استان‌های مازندران، چهارمحال بختیاری و مسئول نهاد نمایندگی، ولی فقیه در دانشگاه قم را در کارنامه خود دارد.

upna