مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد
مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد

مدیرکل روابط عمومی گفت: مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.

به گزارش یوپنا، امیرحسین بهروز افزود: این اقدام با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و به منظور مساعدت با دانشجویانی که در مرحله انجام پایان‌نامه و رساله هستند و در مهلت تعیین شده قبلی برای دوره تابستان ۹۹-۱۳۹۸ موفق به دفاع از پایان نامه و رساله نمی‌شوند، صورت گرفته است.