نفرات برتر کنکور ۹۹ نفرات + تصاویر و جزئیات
نفرات برتر کنکور ۹۹ نفرات + تصاویر و جزئیات

نفرات برتر هر یک از گروه‌های آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان در کنکور سراسری روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.

upna