نقش مهم منابع درسی دانشگاه پیام نور در قبولی آزمون دکتری
نقش مهم منابع درسی دانشگاه پیام نور در قبولی آزمون دکتری

حسین متین فارق التحصیل کارشناسی ارشد رشته مشاوره از دانشگاه پیام نور مرکز قزوین رتبه ۱۹ را در کنکور دکتری سال ۱۳۹۹ کسب کرد.

حسین متین در گفتگوی اختصاصی با یوپنا درباره نقش دانشگاه پیام نور در موفقیت وی اظهار داشت: با توجه به معرفی دروس و منابع اصلی از سوی این دانشگاه و همچنین کمک و همدلی اساتید رشته مشاوره، نقش آنها را در موفقیت خود پررنگ میبینم.

وی درباره رشته قبولی ود در آزمون دکتری گفت: رشته مشاوره با گرایش های مختلف تحصیلی، خانواده و زوج درمانی، توانبخشی و شغلی می تواند در جهت کمک به جامعه و خانواده مورد استفاده قرار بگیرد اما متاسفانه خیلی از افراد جامعه در این زمینه اطلاع و آگاهی کافی و درسنی ندارند.

وی در پایان گفت: مشاوران متخصص و تحصیل کرده در این رشته می توانند در راستای کمک به مشکلات خانوادگی، تحصیلی و دیگر مشکلات روانشناختی نقش موثری داشته باشند و بکارگیری از آنها باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

upna