کسب رتبه الف نشریه دانشگاه پیام نور در بین 1800 مجله علمی پژوهشی کشور
کسب رتبه الف نشریه دانشگاه پیام نور در بین 1800 مجله علمی پژوهشی کشور

سردبیر نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نورگفت:  نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور،  رتبه الف را در بین نشریات وزارت علوم کسب کرد.

به گزارش یوپنا، دکتر حسین زارع عضو علمی دانشگاه پیام نور و سردبیر مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در آخرین ارزیابی مجلات علمی پژوهشی کشور که به وسیله وزارت علوم انجام شد مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور در بین حدود 1800 مجله کشور و همچنین در بین مجلات دانشگاه پیام نور، مفتخر به دریافت رتبه الف در کشور شد.

عضو علمی پیام نور ادامه داد: یکی از ماموریت های مهم دانشگاه ها در کنار آموزش، خدمات پژوهشی است به همین دلیل نشر یافته های پژوهشی از ضروریات فعالیت های اعضای علمی است و در همین راستا در دانشگاه پیام نور راه اندازی و چاپ نشریات علمی یکی از ماموریت های جدی دانشگاه تلقی می شود.

وی ضمن دعوت از محققین برای ارسال تحقیقات و مقاله خود به نشریات دانشگاه پیام نور تصریح کرد: محققینی که در حوزه روانشناسی یادگیری  و یادگیری آموزشگاهی توانمند می باشند می توانند ما را در پایداری این نشریات یاری کنند.

لازم به ذکر است، اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور می توانند جهت بارگذاری مقالات علمی از طریق سامانه نشریات دانشگاه پیام نور اقدام کنند.

upna