گاف و تناقض بزرگ دلواپسان در قضیه برجام
گاف و تناقض بزرگ دلواپسان در قضیه برجام

اخلاق سیاسی در جامعه ما بشدت رو به قهقرا می رود. برخی از جریانات سیاسی در داخل کشور برای مخالفت با دولت از هر ابزاری استفاده می کنند.

گروه سیاسی_ اخلاق سیاسی در جامعه ما بشدت رو به قهقرا می رود. برخی از جریانات سیاسی در داخل کشور برای مخالفت با دولت از هر ابزاری استفاده می کنند.
در جدیدترین هجمه ها نسبت به دولت و برجام، برخی از دلواپسان و مخالفین دولت نامه ۳۰ تن از اپوزیسیون خارج نشین به ترامپ را وسیله ای برای تخریب اصلاح طلبان و دولت تدبیر و امید دانستند.
به گزارش خبرگزاری «یوپنا»، دلواپسان از این نامه اهداف خاص خود را دنبال می کنند آنها از یک سو در آستانه انتخابات دولت تدبیر و امید را نشانه قرار دادند تا با تخریب برجام به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت، نگرش مردم را تغییر دهند و از سوی دیگر آنها از این فرصت استفاده کردند تا گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال را مورد انتقاد شدید قرار دهند.

Image result for ‫برجام‬‎
روزنامه کیهان در موضوعی با عنوان تازه ترین خیانت فتنه گران وطن فروش، به موضوع نامه ۳۰ تن از اپوزیسیون خارج نشین پرداخت و آنها را وطن فروش اعلام کرد.

حتی حسین شریعتمداری در برنامه تلویزیونی چند شب گذشته متن و حاشیه نیز از این نامه برای تخریب گفتمان دولت استفاده کرد. خبرگزاری های مخالف دولت مانند مانند فارس و مشرق نیز به بازتاب چنین خبری پرداختند و نسبت به نامه واکنش تندی نشان دادند.
با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیاری از طیف های دلواپس و مخالف دولت و همچنین ائمه جمعه برخی شهرها نسبت به چنین انتخابی مسرور شدند چون ترامپ در شعارهای انتخاباتی خود پاره کردن برجام  را وعده داده بود، حتی حسین شریعتمداری هم کلام با نتانیاهو در اظهاراتی عنوان کرد عاقلانه‌ترین برنامه «ترامپ دیوانه» پاره کردن برجام است.
تضاد در گفتار دلواپسان و آشفتگی سیاسی آنها در این اظهارات کاملاً مشخص می باشد.

اگر نامه ای که ۳۰ نفر خارج نشین به ترامپ برای پاره کردن برجام و تحریم بیشتر علیه ایران نوشتند و چنین عملی وطن فروشی و خیانت به ملت و منافع  ملی تلقی می شود اظهارات برخی دلواپسان مانند شریعتمداری و برخی از ائمه جمعه و خوشحالی آنها با پاره شدن برجام توسط ترامپ، آیا چیزی جز وطن فروشی می تواند باشد؟
پاره کردن برجام توسط ترامپ، یعنی تحریم بیشتر علیه کشور که خود می تواند رشد کشور را متوقف کند. باید در نظر گرفت آیا کسانی که از پاره کرده برجام و بازگشت دوباره تحریم ها حرف می زنند، منافعی از تحریم های مجدد می برند؟ آیا چنین اظهاراتی منافع ملی را در نظر می گیرند؟

upna