جامعه هدف، بعضا آشنایی کامل با سیستم منحصر بفرد آموزشی دانشگاه پیام نور ندارند و امتیازات تحصیل در این دانشگاه مغفول مانده است؛ لذا تشکیل گروه دائمی در ستاد استان ، برای معرفی دانشگاه به شکل مطلوب ضروری است.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، نشست روسای مراکز و واحدها با حضور دکتر بخشی خانیکی؛ دبیر منطقه یک دانشگاه پیام نور و رییس دانشگاه پیام نور استان تهران، دکتر شادرخ؛ معاون و مدیران ستادی این دانشگاه در سالن جلسات ستاد استان تهران تشکیل شد.

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران، با تاکید بر رسالت مدیران ، توجه آنها به اجرای دقیق آیین نامه های علمی و پژوهشی دانشگاه پیام نور را خواستار شد و افزود: در مدیریت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مراقب باشیم از ماموریت هایمان فاصله نگیریم.

دکتر بخشی خانیکی دانشگاه پیام نور را دارای سیستم آموزشی کم نظیر و قابل انعطاف خواند و پیرامون شناساندن این نظام آموزشی، اظهار داشت: جامعه هدف، بعضا آشنایی کامل با سیستم منحصر بفرد آموزشی دانشگاه پیام نور ندارند و امتیازات تحصیل در این دانشگاه مغفول مانده است؛ لذا تشکیل گروه دائمی در ستاد استان ، برای معرفی دانشگاه به شکل مطلوب ضروری است.

رییس دانشگاه پیام نور با اشاره به امکانات موجود و لزوم صرفه جویی گفت: تجهیزات آزمایشگاهی کم نظیری در دانشگاه پیام نور استان تهران داریم که باید هم در بحث نگهداری و هم استفاده بهینه از این امکانات موجود مدیریت کرد تا علاوه بر صرفه جویی در هزینه نگهداری، به درآمدزایی دانشگاه نیز کمک شود. دقت در نگهداری و مراقبت از تجهیزات دانشگاه هم، اقدام مهمی در صرفه جویی هزینه هاست.

شیوه فعالیت ستاد ثبت نام و استقبال از دانشجویان ورودی جدید و بررسی راه کارهای مناسب استفاده بهینه از حضور اعضای علمی در مراکز و واحدها از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مورد بحث و بررسی روسای مراکز و واحدها قرار گرفت.

upna