با هدف ایجاد مرکز بین الملل در دانشگاه پیام نور گنبدکاووس، اعضای کمیسیون آموزش مجلس از این دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، رئیس و اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه ریاست عالی دانشگاه پیام نور کشور، از دانشگاه پیام نور مرکز گنبد کاووس بازدید کردند.

در این مراسم که تنی چند از مقامات استانی و شهرستانی هم حضور داشتند بازدیدکنندگان از نزدیک با ظرفیت های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه پیام نور این مرکز آشنا شدند.

مقامات استانی و شهرستانی حاضر در این بازدید ضمن بیان ظرفیت های موجود در این شهرستان مانند هم مرزی با کشورهای آسیای میانه و مبادلات اقتصادی و قرابت های فرهنگی با آن کشورها، خواستار ایجاد مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور در مرکز گنبد کاووس شدند.

گفتنی است دانشگاه پیام نور مرکز گنبد از با سابقه ترین مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور در سطح کشور است

upna