رئیس کمیسیون آموزش, تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: زبان غیر فارسی در کنار زبان فارسی گنجانیده و تدریس شود.

رئیس و اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه ریاست عالی دانشگاه پیام نور کشور، ظهر چهارشنبه از دانشگاه پیام نور مرکز گنبد کاووس بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری یوپنا محمدرضا عارف, رئیس کمیسیون آموزش, تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر می‌رسد ایجاد این واحد بین‌‌الملل مشکل خاصی نداشته باشد و پیشنهاد می‌ شود شهریه به ریال دریافت شود, زیرا اگر شهریه به ریال دریافت کنید, استقبال دانشجویان ترکمنستان بیشتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون آموزش, تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: زبان غیر فارسی در کنار زبان فارسی گنجانیده و تدریس شود.

upna