مجتمع فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیام نور اسکو با حضور معاون پژوهشی و فناوری سازمان مرکزی پیام نور کشور به بهره برداری رسید.

مجتمع فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیام نور اسکو با حضور معاون پژوهشی و فناوری سازمان مرکزی پیام نور کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، در آیین افتتاحیه این سالن چند منظوره دکتر محمدعلی کریمی با بیان اینکه توسعه فضاهای عمرانی و ورزشی دانشگاه پیام نور گامی برای افزایش کیفیت خدمات آموزشی این مجموعه علمی است گفت: با بهره برداری از این مجتمع چند منظوره امکان برخورداری دانشجویان رشته های تربیت بدنی در گام نخست مرتغع می شود.

وی افزود : این پروژه با حمایت و همت خیر اسکویی به مرحله بهره برداری رسید و امیدواریم نیازهای فرهنگی ورزشی و آموزشی این شهرستان را تأمین کند تا در آینده شاهد شکوفایی هر چه بیشتر توانمندیهای این واحد آموزشی در شهرستان استان باشیم.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی هم در حاشیه آیین افتتاح این مجتمع ابراز داشت؛ مجتمع چند منظوره فرهنگی ورزشی پیام نور اسکو در فضایی به وسعت هزار و ۶۰۰ مترمربع و با هزینه هفده میلیارد ریالی امروز به بهره برداری رسید.

دکتر بخشعلی معصومی افزود: حدود ۵ میلیارد ریال از هزینه های این مجتمع چند منظوره توسط حاج آقای رضا علیزاده خیرخوشنام اسکویی تأمین شده و امیدواریم در آینده شاهد مشارکت های گسترده مردمی در توسعه و پیشرفت فضاهای فیزیکی و برنامه های آموزشی پیام نور آذربایجان شرقی باشیم.

upna