عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از کارهای اساسی و جزو اولویت‌های اساسی مجلس و دولت باید باشد.

«رسول خضری»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با بیان اینکه برای سال ۹۷ در کمیسیون تلفیق ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان لحاظ کرده بودیم، گفت: با این ارقام همسان‌سازی انجام نمی‌شود. ما نیاز به ۳۲ هزار میلیارد تومان داریم که امسال دولت فقط ۱۰ درصد آن را می‌پردازد و این میزان مصوبه دولت است.

او با تاکید بر اینکه آن چیزی که ما نیاز داریم ۳۲ هزار میلیارد تومان است و میزان مصوبه بودجه ۳۲۰۰ میلیارد تومان و میزان تخصیص کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان است، افزود: بازنشستگان ما در وضعیت مالی و معیشتی خوبی قرار ندارند و در حق شان اجحاف می‌شود.

خضری تصریح کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از کارهای اساسی و جزو اولویت‌های اساسی مجلس و دولت باید باشد اما دولت اعتبارات لازم را برای انجام این کار را نمی تواند پرداخت کند.

منبع: برنا

upna