دیوان عدالت اداری در پی شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه از اقدامات دستگاه های طرف شکایت به این موضوع اطلاعیه ای صادر و اعلام کرد: با بررسی ۳۲۸ شکایت واصله از این دانشجویان ۷۲ مورد وارد تشخیص داده شد.

به گزارش یوپنا از دیوان عدالت اداری در این اطلاعیه که روز شنبه منتشر شد، آورده است: تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۲۸ فقره دادخواست با موضوع اعتراض به اقدامات و تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی دانشگاه های دولتی مبنی بر لغو بورس یا خودداری از جذب پذیرفته شدگان بورسیه، به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است.

« به رغم طی کردن فرآیند قانونی، مراحل گزینش، احراز صلاحیت های علمی و پذیرفته شدن به عنوان دانشجوی بورسیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی دانشگاه ها بدون دلیل قانونی ضمن لغو بورسیه، فرآیند جذب این افراد را متوقف و ابطال کرده است».

این اطلاعیه می افزاید: دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم را از دستگاه های اجرایی بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است نسبت به رسیدگی به این شکایات یرا از حیث قانونی بودن یا قانونی نبودن تصمیمات اتخاذ شده اقدام کرد.

در ادامه اطلاعیه دیوان عدالت اداری آمده است: این دیوان پس از ثبت دادخواست ها، فرآیند تبادل لوایح و اخذ دفاعیه طرف شکایت انجام شد، در این مرحله شرایط و ضوابط پذیرش بورسیه، تطبیق فرآیند جذب هر یک از دانشجویان از جمله، شرط معدل، سن قانونی، اعلام نیاز وزارت علوم به رشته تحصیلی مورد نظر، اعلام نیاز دانشگاه دولتی طرف شکایت و سایر الزامات قانونی مورد نیاز برای پذیرش و اعطای بورس مورد بررسی قرار گرفت و در مواردی که نیاز به اخذ توضیح از نمایندگان حقوقی وزارت علوم یا دانشگاه های طرف شکایت ضرورت داشت به صورت حضوری توضیحات آنان اخذ شد.

این اطلاعیه می افزاید: از مجموع ۳۲۸ شکایت واصله تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۲ فقره شکایت، وارد تشخیص داده شد که وزارت علوم و دانشگاه های طرف شکایت باید بر اساس احکام صادره اقدام مقتضی را انجام دهند و تعداد ۲۵۶ فقره شکایت، غیر وارد تشخیص داده شد.

دیوان عدالت اداری در ادامه این اطلاعیه اعلام کرده است: از تعداد ۷۲ مورد شکایت که وارد تشخیص داده شده است، ۲۲ فقره شکایت مربوط به دانشگاه های تهران و بقیه مربوط به سایر دانشگاه های کشور است و از مجموع ۷۲ دانشجویی که شکایت آنان وارد تشخیص داده شده است همگی دارای حد نصاب معدل قانونی بوده و عمدتاً دارای معدل بالا و ممتاز هستند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: یادآور می شود علاوه بر موارد فوق شکایاتی که با موضوع احراز صلاحیت علمی، آموزشی به دیوان عدالت اداری تقدیم شده بود با توجه به مصوبه شماره ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه تفسیری آن به شماره ۷۶۰ که اعلام کرده است «چنانچه شکایت از جهت امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، موضوع در صلاحیت هیأت یا هیأت های تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع نهایی رسیدگی است» پرونده های مزبور با قرار عدم صلاحیت به هیأت های یادشده ارجاع شده است.

«در سال ۱۳۹۳ کمیته ای برای بررسی بورسیه های اعطا شده به دانشجویان در دولت های نهم و دهم تشکیل شد و از آنجایی که برخی افراد بورسیه شده فاقد صلاحیت های قانونی و لازم بودند، بورسیه آنها لغو شد.»

upna