معاون برنامه‌ریزی نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به برداشت خرما در استان از تعیین قیمت خرید این محصول خبر داد.

جاسم حزباوی اظهار کرد: پس از چندین نشست با حضور نماینده استانداری، جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، اتحادیه خشکبار و تعاونی نخلداران سرانجام در جلسه‌ای در دفتر رییس جهاد کشاورزی خوزستان پس از بررسی و تبادل نظر، قیمت خرید توافقی هر کیلوگرم خرمای درجه یک استعمران ۲۹۰۰ تومان تعیین شد.

وی افزود: همچنین قیمت خرمای درجه ۲ هم با ۱۵ درصد اختلاف تعیین شد.

حزباوی تصریح کرد: اگر چه قیمت تعیین شده با هزینه‌های کشاورزان و افزایش قیمت نهاده‌ها و خدمات کشاورزی همخوانی ندارد اما انتظار داریم در سال‌های آینده تمام هزینه‌ها در تعیین نرخ خرید خرما لحاظ شود تا نخلداران بتوانند به تولید خود ادامه بدهند و تولید برای آن‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی نخل را یک محصول استراتژیک و ارزآور برای استان و کشور برشمرد و گفت: نخل از سرمایه‌های ملی به شمار می‌آید و ضرورت دارد بیشتر از نخلداران حمایت شود تا انگیزه‌ای برای تداوم تولید داشته باشند.

به گزارش یوپنا به نقل از ایسنا، خرمای “سایر” (استعمران) از ارقام صادراتی خرمای کشور است که به دلیل نیمه خشک بودن، مرغوبیت بالا و ماندگاری طولانی قابلیت صادرات فراوانی دارد. این رقم خرما مختص استان خوزستان است و حدود ۸۰ درصد سطح زیر کشت نخیلات این اسـتان را شـامل می‌شـود.

upna