جشن هفتادمین سالگرد تاسیس کره‌ شمالی (بدون موشک‌های قاره‌پیما)
جشن هفتادمین سالگرد تاسیس کره‌ شمالی (بدون موشک‌های قاره‌پیما)

این رژه نظامی بدون نمایش موشکهای قاره پیمای پیونگ یانگ برگزار شد. در مقابل نیمی از زمان رژه به نمایش تلاشهای غیرنظامی کره شمالی برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور اختصاص یافته بود.
در این مراسم هیات هایی از کشورهایی که دارای روابط حسنه با پیونگ یانگ هستند حضور داشتند.
رئیس پارلمان چین یکی از مهمانان عالی رتبه حاضر در رژه نظامی به مناسبت هفتادمین سالگرد تشکیل کره شمالی بود.

منبع: رویترز

upna