رئیس دانشگاه پیام نور با تاکید بر لزوم شناسایی امکانات و قابلیت های موجود در دانشگاه، خواستار توسعه روابط و همکاری بین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و دانشگاه شد.

رئیس دانشگاه پیام نور با تاکید بر لزوم شناسایی امکانات و قابلیت های موجود در دانشگاه، خواستار توسعه روابط و همکاری بین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و دانشگاه شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا ، دکتر زمانی در نشست صمیمی با رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم که با هدف آشنایی هرچه بیشتر دو مجموعه از برنامه های یکدیگر و توسعه همکاری های رفاهی- دانشجویی برای ارائه هر چه مطلوب تر خدمات رفاهی به دانشجویان در دفتر ریاست برگزار شد، گفت: کارگروهی برای شناسایی امکانات و قابلیتهای موجود در دانشگاه و فضا های بلا استفاده تشکیل شود تا پس از جمع آوری اطلاعات کامل با مشارکت صندوق رفاه امکان بهره برداری مناسب از آنها فراهم شود.

وی ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به دانشجویان را یکی از برنامه های مهم دانشگاه دانست و بر لزوم گسترش همکاری این دانشگاه با صندوق رفاه تاکید کرد.

مهندس یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیز با اشاره به مشکلات صندوق رفاه و گزارش وضعیت پرداخت وام های دانشجویی در ترم های گذشته گفت: صندوق رفاه مطابق سالهای گذشته آماده هرگونه همکاری در زمینه ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان است.

دکتر ناجی معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور نیز با ارائه گزارشی از وضعیت توزیع وام های دانشجویی طی سنوات گذشته و نحوه توزیع غذای دانشجویی خواستار مساعدت ویژه از ریاست صندوق رفاه دانشجویان نسبت به دانشجویان دانشگاه پیام نور به ویژه در مناطق محروم وکم برخوردار شد.

دکتر سجادی معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان نیز در خصوص نحوه اجرای برنامه ها و سیاستهای رفاه دانشجویی و توسعه منابع در سطح دو مجموعه راهکارهای مناسبی ارائه کرد.

دکتر صفارنیا مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور نیز در خصوص برنامه های اجرا شده در حوزه دانشجویی از قبیل وام و ارزاق دانشجویی گزارش داد.

گفتنی است در این نشست، از زحمات کیومرثی رئیس سابق اداره خدمات دانشجویی دانشگاه پیام نور که اخیرا به افتخار بازنشستگی نائل شده، تقدیر شد .

upna