مراسم پایان‌دوره‌ زبان‌آموزان گرجستانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا ،دوره ۱۶ روزه زبان آموزی دانشجویان دانشگاه های گرجستان با اهدای گواهی پایان دوره از سوی رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور خاتمه یافت.

در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، دکتر ایوب مرادی رئیس مرکز، ضمن تشریح روند شکل‌گیری دوره و نحوه‌ی انتخاب متقاضیان، گزارشی کلی از فعالیت‌های مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور ارائه داد.

در ادامه شرکت‌کنندگان در این دوره نیز به بیان تجربه‌ها و اندوخته‌های خود از دوره‌ی آموزشی پرداختند و در پایان گواهی پایان دوره را از دست رئیس مرکز و دو تن از استادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دریافت کردند.

شایان ذکر است که گروه زبان‌آموزان گرجی، پس از گروه‌های ترکیه‌ای و پاکستانی، سومین گروه آموزشی شرکت‌کننده در دوره‌های برگزارشده از سوی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور هستند که در ۲ ماه گذشته به ایران آمده‌اند. در حال حاضر نیز گروه دوم زبان‌آموزان ترکیه‌ای در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.

 

upna