پنجمین آئین دانش آموختگی دانشگاه پیام نور استان همدان برگزار شد و از ۵۰۰ دانش آموخته تجلیل به عمل آمد.

پنجمین آئین دانش آموختگی دانشگاه پیام نور استان همدان برگزار شد و از ۵۰۰ دانش آموخته تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر محمدی مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور در این جشن گفت: فارغ التحصیلی اتمام یک دوره و وارد شدن به مرحله جدیدی از زندگی می باشد، مرحله ای که در آن حس مسئولیت پذیری تکامل یافته و فرصت ایفای نقش و تکمیل تجارب بدست خواهد آمد.

ایشان از دو عملکرد دانشگاه پیام نور استان همدان در برگزاری جشن عنوان و تقدیر کرد * برگزاری جشن توسط خود دانشجویان و * استفاده از اسپانسرها که بسیار حائز اهمیت بود.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشجویان نباید به پایان این دوره بسنده کنند، با توجه به پتانسیل بالای دانشگاه پیام نور و آشنا بودن دانشجویان با قوانین آموزشی و ساختار دانشگاه و همین طور امکانات آموزش الکترونیکی، با تلاش و پشتکار خواهند توانست، مقاطع تحصیلی بالاتر را نیز، در دانشگاه پیام نور طی کرده و در جهت خدمت رسانی به جامعه گام بردارند.

گفتنی است پنجمین آئین دانش آموختگی دانشگاه پیام نور استان همدان با حضور جمع کثیری از مهمانان استانی، اساتید، دانشجویان، مسئولین شهر و خانواده دانشجویان برگزار شد و ویژه برنامه های شاد فرهنگی نظیر خواننده، گروه موسیقی سنتی، ارائه شهر طنز، شعبده بازی و … به اجرا در و در پایان دانش آموختگان به جایگاه دعوت شدند و پس از دریافت لوح و تندیس همگی یک صدا سوگند نامه دانش آموختگی دانشگاه را قرائت کردند.

upna