قیمت سکه در بازار کاهش پیدا کرد.

عنوان قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا ۱۱۹۳.۷۶ -۱.۲۵ ۶/۲۱ ۰۸:۳۰
گرم طلا ۱۸ ۳۷۲۸۵۰ -۲۳۰.۰۰ ۶/۲۰ ۲۰:۱۰
گرم طلا ۲۴ ۴۹۷۱۳۰ -۳۰۰.۰۰ ۶/۲۰ ۲۰:۱۰
سکه بهار آزادی ۴۱۰۱۰۰۰ -۱۰۰۰۰۰.۰۰ ۶/۲۰ ۱۴:۰۶
سکه امامی ۴۴۰۳۰۰۰ -۱۲۰۰۰.۰۰ ۶/۲۰ ۲۱:۰۶
نیم سکه ۲۱۳۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰.۰۰ ۶/۲۰ ۱۷:۰۰
ربع سکه ۱۱۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۶/۲۰ ۱۷:۰۰
سکه گرمی ۶۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۶/۲۰ ۱۱:۳۶

 

upna