با حکم دکتر زمانی سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز آمل منصوب شد

با حکم دکتر زمانی  دکتر قاسم پور سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز آمل شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا، بنا به پیشنهاد رئیس دبیرخانه منطقه دو و سرپرست دانشگاه پیام نور استان مازندران، طی حکمی از سوی دکتر محمد رضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور ،دکتر صابر قاسم پور به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز آمل منصوب شد.

یش از او دکتر علی ابوالحسنی این مسئولیت را بر عهده داشت.

upna