عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور جهرم اختراع خود را در حوزه شیمی با عنوان «ترانزیستور اثر میدانی حساس به یون با استفاده از لایه برداری مكانیكی»، ثبت كرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، ثبت اختراع در حوزه شیمی با عنوان «ترانزیستور اثر میدانی حساس به یون با استفاده از لایه برداری مكانیكی» توسط دكتر امین فرهنگ فر، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور جهرم انجام شد، وی دراین خصوص گفت: در این اختراع، برای اولین بار با استفاده از ترانزیستور های بسیار ساده و ارزان تجاری موجود در بازار، حسگر حساس به مواد شیمیایی و زیستی ساخته شده است.

وی اظهارداشت: در حقیقت الكترود این دستگاه یك بستری را فراهم می سازد كه بتوان با لایه نشانی بر روی سطح آن، حسگر های مورد نیاز به منظور اندازه گیری غلظت انواع مواد موجود در صنایع مختلف را طراحی كرد.

دكتر فرهنگ فر افزود: الكترود ساخته شده با قیمت كمتر از یکصد هزار ریال ساخته شده در حالی كه نمونه صنعتی آن بالغ بر ۷۰۰ یورو است و همچنین آنالیزور مربوط به این الكترود هم به شکل كاملا داخلی طراحی و ساخته شده است كه نسبت به نمونه خارجی آن بسیار مقرون به صرفه خواهد بود، تاكنون حسگر های متفاوتی با استفاده از این دستگاه ساخته كه به عنوان مثال یكی از آنها مورد تایید ژورنال مربوط به دانشگاه فلوریدا قرار گرفته و این اختراع مورد تایید علمی هم واقع شده است.

upna