دکتر غلامرضا بخشی خانیکی طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا زمانی؛ رییس دانشگاه پیام نور ، به عنوان “عضو حقوقی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور ” منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر غلامرضا بخشی خانیکی طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا زمانی؛ رییس دانشگاه پیام نور ، به عنوان “عضو حقوقی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور ” منصوب شد.

رییس دبیرخانه منطقه یک دانشگاه پیام نور و رییس دانشگاه پیام نور استان تهران با این حکم به عنوان نماینده روسای استانی مجری دوره های تحصیلات تکمیلی به مدت دو سال منصوب شده است.

در این حکم آمده است ، امید است با استمداد از عنایت حق تعالی، درایت و تدبیر در راه تحقق اهداف دانشگاه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق و موید باشید.

upna