دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از تصویب نهایی اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در این شورا خبر داد.

به گزارش یوپنا به نقل از مرکز خبر شورایعالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر این شورا درباره مصوبات هشتصد و نوزدهمین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی  اظهار داشت: اعضای شورا با توجه به توانمندی و موفقیت دانشگاه‌ها و شرایط کنونی کشور  بر استفاده از ظرفیت علمی و شرایط دانشی مراکز تحقیقاتی تاکید و پیشنهادهایی را ارائه کردند.

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: رئیس‌جمهور نیز در جمع‌بندی موضوع بر رفع نیازهای دارای اولویت کشور توسط دانشگاهیان و ارائه پیشنهادهای آنها به دستگاه‌های اجرایی و سایر ارکان کشور تاکید داشت.

وی افزود: همچنین مقرر شد با مشارکت معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی  و همچنین مجلس شورای اسلامی اولویت‌ها شناسایی شده و بسیج دانشگاه‌ها برای ارائه راه‌حل و راهکارها توسط آنها انجام شود.

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تصویب نهایی اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: نحوه شناسایی دانش‌آموزان با استعداد و پرورش و شکوفایی آنها از جمله مهمترین موارد مورد توجه در این اساسنامه بودند.

upna