لزوم گسترش بستر الکترونیکی در کلیه فرایندهای آموزشی
لزوم گسترش بستر الکترونیکی در کلیه فرایندهای آموزشی

دکتر محسنی از تدوین برنامه راهبردی در حوزه آموزش خبر داد و گفت: در این برنامه راهبردی مواردی لحاظ شده که در رفع بسیاری از ابهامات آموزشی و هم افزایی بیشتر نقشی موثر خواهد داشت.

به گزارش یوپنا، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در نشست با اعضای هیات علمی منطقه ۷ که در شیراز برگزار شد، افزود: استفاده از بستر الکترونیکی در کلیه فرایندهای آموزشی یکی از مهم ترین برنامه های حوزه آموزش است که با اهتمام ویژه درصدد گسترش زیرساخت های آن در تمامی فرایندها هستیم.
وی با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور از پتانسیل و نیروی انسانی بسیار توانمندی برخوردار است، یادآور شد: برای تعالی بخشی دانشگاه پیام نور نیازمند مشارکت مستمر تمامی همکاران هستیم.

upna