دکتر محمدعلی طالبی سرپرست استانداری یزد از غرفه دانشگاه پیام نور در نمایشگاهی که به مناسبت هفته پزوهش برگزار شده بود بازدید کرد

 

به گزارش یوپنا، هر ساله به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش نمایشگاهی جهت عرضه توانمدیهای علمی وپژوهشی دانشگاهها،سازمانها ،ادارات وشرکتهای دولتی وخصوصی در استان یزد تشکیل میشود که دانشگاه پیام نور استان یزد نیز در این نمایشگاه شرکت فعال دارد.امسال نیز دانشگاه پیام نور جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی واختراعات دانشجویان واعضای علمی خود حرفی برای گفتن داشت .که توجه شرکت کنندگان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه را به خود جلب نمود .به طوری که استاندار یزد وهیات همرا وقت قابل توجه از وقت بازدید خود را به غرفه پیام نور وشنیدن نقطه نظرات دانشجویان واعضا علمی که دارای اختراعات ثبت شده ویا اثر پژوهشی برتر بودند اختصاص دادند.

upna