رتبه‌بندی جهانی بلومبرگ براساس شاخص‌های خود برترین کشورهای جهان در حوزه سلامت را در سال ۲۰۱۹ معرفی کرد.

رتبه‌بندی جهانی بلومبرگ براساس شاخص‌های خود برترین کشورهای جهان در حوزه سلامت را در سال ۲۰۱۹ معرفی کرد.

در این رتبه‌بندی جدید، اسپانیا در صدر کشورهای سالم دنیا قرار دارد.

داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد، ایتالیا، ایسلند و ژاپن به ترتیب بعد از اسپانیا قرار دارند و کشور انگلیس با یک تنزل قابل توجه رتبه نوزدهم این جدول را به خود اختصاص داده است.

براساس بلومبرگ، استرالیا در رده هفتم، کانادا رده شانزدهم و آمریکا رده سی و پنجم جدل جهانی قرار دارند؛ شاخص سلامت بلومبرگ ۱۶۹ کشور را بررسی کرده است.

امید به زندگی، نرخ سیگار کشیدن، چاقی و همچنین دسترسی به آب پاک از معیارهای مهم بررسی برترین‌های جهان در حوزه سلامت بوده است.

بلومبرگ گزارش کرد: مردم اسپانیا دارای بیشترین طول عمر در میان کشورهای اتحادیه اروپا است.

upna