دانشگاه پيام نور اوز برای تبدیل به مركز بين المللي دانشگاه پيام نور مراحل نهایی را سپری می کند.

به گزارش یوپنا، دکتر ابراهیمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل برای بازدید از زیرساخت های دانشگاه پیام نور اوز و به جهت عملی کردن و تاًیید نهایی در برنامه عملیاتی بین المللی شدن این دانشگاه ، از ساختمان اداری، آزمایشگاه های ۱و ۲، استادسرا ها و سالنهای ورزشی مرکز، بازدید کردند.

دکتر ابراهیمی در این بازدید گفت: موافقت اصولی با بین المللی شدن این دانشگاه قبلا لحاظ شده است که با تلاش خیرین و مدیران این دانشگاه، و امکانات خوبی که فراهم شده است دراسرع وقت این برنامه را به اتمام خواهیم رساند تا مرکز اوزنیز به جمع مراکز بین الملل کشور بپیوندد.

دکتر حیدری عضو هیاًت علمی دانشگاه پیام نور اوز نیز عنوان کرد: تامین منابع در این دانشگاه وجود دارد منتها می بایست سیستم هایی اتخاذ گردد که آیتم سخت افزاری مرکز به بهره برداری برسد و امکانات بالقوه این مرکز به شکوفایی دست پیدا کندو با ارتقاء مرکز اوز به بین الملل ، این رشد و شکوفایی را شاهد خواهیم بود.

رحمان زاده عضو شورای اسلامی شهر اوز دراین دیدار عنوان کرد: دانشگاه پیام نور اوز از زمان آغاز به کار خود، امتیاز بین المللی شدن را دارا بود ،جمعیت زیادی از بخش اوز ساکن کشورهای حوزه خلیج فارس هستند ، حداقل۳۵ هزار نفر از جمعیت منطقه در کشورهای همسایه زندگی می کند که بیشتر این افراد می توانند وارد چرخه آموزشی پیام نور شده و در این دانشگاه به تحصیل خود ادامه بدهند اگر بین المللی شدن این دانشگاه به تصویب نهایی برسد. وی در ادامه افزود:به دلیل فضای تجاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و ارتباط مردم ساکن آنجا با کشورمان، قطعاً این مهم هم تاًثیر بسزایی در کسب و کار خواهد داشت

 

upna