این مرکز با هدف کاهش مصرف برق به بررسی شیوه های سنتی و بومی خنک کاری به تولید سفال خنک پرداخته است و از یکسال پیش این پروژه در این مرکز کلید خورده است.

 مدیر مرکز پژوهش های خورشیدی یزد اعلام کرد: سفال خنک جایگزین مناسب برای فناوری های خنک کاری محیطی می باشد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا امیر شریف یزدی مدیر مرکز پژوهش های خورشیدی یزد ضمن بیان مطلب فوق گفت: ۴۰ درصد مصرف کنونی برق در تابستان مربوط به سیستم های خنک کننده هوا مانند کولرهای آبی، گازی و چیلر است.

وی گفت: این مرکز با هدف کاهش مصرف برق به بررسی شیوه های سنتی و بومی خنک کاری به تولید سفال خنک پرداخته است و از یکسال پیش این پروژه در این مرکز کلید خورده است.

وی ادامه داد: در گذشته نیاکان ما در مناطق کویری و گرم از رو شهای خنک کاری شخصی استفاده می کردند.

شریفی یزدی در تشریح پروژه گفت: پروژه تولید و ترویج سفال خنک از یکسال پیش در این مرکز آغاز شده و تاکنون با تولید ۱۰ هزار عدد سفال خنک و توزیع آن در ۶ نمایشگاه صنعت برق انجام و معرفی شده است و هم اکنون علاوه بر مباحث فنی، مطالعات اجتماعی پذیرش آن به عنوان یک نوآوری نیز در حال انجام است.

ایشان مزیت های نسبی آن را کتهش مصرف انرژی، ارزان قیمت بودن، سلامت و شخصی بودن بیان کرد و افزود: این سفال تولید بدون کارخانه است و محصول جانبی کارخانه های کاشی است.

مدیر مرکز پژوهش های خورشیدی یزد در پایان  اعلام کرد: مطالعه روش های خنک کننده طبیعت گرا جایگزین مناسب برای فناوری های پرمصرف خنک کننده محیط می باشد.

 

upna