در نشستی با حضور رئیس و مدیران ستادی دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد مدیر جدید فرهنگی دانشگاه پیام نور استان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا درنشستی با حضور رئیس و مدیران ستادی دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد مدیر جدید فرهنگی دانشگاه پیام نور استان معرفی شد.

در این نشست ابتدا رئیس دانشگاه پیام نور استان گفت: با توجه به حساسیت مقوله فرهنگ و با عنایت به اینکه امورات فرهنگی در جامعه ما خصوصا دانشگاه یکی از مهمترین امورات می باشد می طلبد که همه ماها نسبت به این امر احساس مسئولیت نماییم.

دکتر سجادی گفت امیدوارم راهی که تا این نقطه رسیده با تلاش مدیر جدید فرهنگی دانشگاه ادامه پیدا کند و به سر منزل مقصود برسد.

در پایان این مراسم از زحمات آقای مصدق میرگوشه مدیر قبلی تقدیر و آقای دکتر فرود شجاعی پور به سمت مدیر جدید فرهنگی دانشگاه پیام نوراستان منصوب شد.  

 

http://kb.pnu.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=5a239048-89c5-4a50-b42e-86907e0b9115

upna