دکتر سعیدیان به سمت مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان البرز منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی دکتر سعیدیان به عنوان مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان البرز منصوب شد.

 

upna