طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست دانشگاه دکتر سید حسن قریشی به عنوان مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان قم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست دانشگاه دکتر سید حسن قریشی به عنوان مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان قم منصوب شد

مراسم تودیع و معارفه وی با حضور مسولین دانشگاه پیام نور استان قم در ستاد استان برگزار شد.

 

upna