طی حکمی از سوی دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان، دکتر حمید کاظمی زهرانی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور واحد فولادشهر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان،  دکتر حمید کاظمی زهرانی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور واحد فولادشهر منصوب شد.

upna