مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس اعضای هیات مدیره این باشگاه را معرفی کردند.

مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس اعضای هیات مدیره این باشگاه را معرفی کردند.

به گزارش یوپنا، مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شدند.

بر اساس تصمیم مجمع عمومی باشگاه فرهنگی، ورزشی پرسپولیس؛ ایرج عرب، جعفر کاشانی، علی رغبتی، سید مهرداد هاشمی و مهدی محمد نبی به عنوان اعضای هیأت مدیره این باشگاه انتخاب و معرفی شدند.

upna