دکتر کاظمی نماینده محترم شهرستان ملایر در مجلس شورای اسلامی، دانشگاه پیام نور جایگاه ویژه ای در توسعه علم و دانش دارد.

دکتر کاظمی نماینده محترم شهرستان ملایر در مجلس شورای اسلامی، دانشگاه پیام نور جایگاه ویژه ای در توسعه علم و دانش دارد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر کاظمی نماینده شهرستان ملایر ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید در دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور جایگاه ویژه ای در توسعه علم و دانش دارد.

ولی با توجه به ارتقا سطح کیفی علم آموزی در دانشگاه پیام نور، حرکت به سوی تحقیقات تکمیلی، تهیه و تجهیز امکانات آموزشی و آزمایشگاهی تا مرز خودکفایی و جذب دانش آموختگان این دانشگاه در مراکز کارآفرینی را از موفقیت های دانشگاه پیام نور برشمرد.

ایشان در انتها از زحمات دکتر صفایی ریاست دانشگاه پیام نور استان و تلاشهای موثر همکاران ستاد در اعتلای علم و دانش تقدیر نمود.

upna