دانشجویان این دانشگاه در قالب کانون هلال احمر در محل اسکان سیل زدگان حضور یافته و به یاری سیل زدگان شتافتند.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، دانشجویان این دانشگاه در قالب کانون هلال احمر در محل اسکان سیل زدگان حضور یافته و به یاری سیل زدگان شتافتند.

اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام نور مرکز حضور فعالانه ای در محل اسکان سیل زدگان در محل نمایشگاههای بین المللی استان به هم رسانده و به تسکین آلام مردم پرداختند

اعضای این کانون حسب هماهنگی صورت پذیرفته از ابتدای این واقعه در اسرع وقت در محل اسکان سیل زدگان حاضر و نسبت به ارائه خدمات به ایشان مشغول شدند .

گفتنی است محموله کمک های انسان دوستانه دانشجویان این دانشگاه نیز بزودی برای سیل زدگان ارسال خواهد شد

 

 

 

upna