بهزيستي استان تهران از سوی شورای ارزیابی استانداری تهران با كسب امتیاز ۹۴ رتبه سطح يك حمایت از مصرف‌کنندگان را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا به نقل از بهزیستی استان تهران، علیرضا قاسمی فرزاد، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه صنایع استانداری تهران در نامه‌ای از كسب رتبه سطح يك بهزيستي استان تهران در شاخص شورای ارزیابی استان خبر داد.

گفتني است؛ اين ارزيابي در خصوص موضوع ماده دستور العمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از مصرف کنندگان صورت گرفته است كه بهزيستي استان تهران در مجموع با كسب امتیاز ۹۴ رتبه سطح يك استان را كسب كرد.

 

 

upna