طی حکمی ار سوی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، دکتر رسول رسولی به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر منصوب شد

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی ار سوی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، دکتر رسول رسولی به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور  واحد پیرانشهر منصوب شد

 

http://az.pnu.ac.ir/Portal/picture/?1441472/2

upna