دکتر هوشنگ حمیدیان به عنوان مدیر اداره نظارت و ارزیابی استان معرفی شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا،دکتر علیرضا محدثی زرندی رئیس دانشگاه پیام نور استان در مراسم تکریم و معارفه مدیران نظارت و ارزیابی، بر نقش مهم نظارت و ارزیابی در بهینه سازی و کیفیت بخشی فعالیتهای دانشگاه تاکید کرد و گفت: نظارت و ارزیابی بازوی اجرایی مدیر بوده و نقش موثری در کاهش خطا و اشتباه در سیستم دانشگاه دارد.
ایشان، دکتر حمیدیان را فردی لایق و از مدیران با سابقه استان معرفی نمود و از پذیرش این مسئولیت توسط وی تشکر نمود.
در ادامه این مراسم، دکتر محسن میرحبیبی، مدیر سابق اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه، گزارشی از فعالیتهای دوران تصدی مسئولیت خویش ارائه کرد و دکتر هوشنگ حمیدیان نیز در سخنان کوتاهی خواستار همکاری همه کارکنان اداری و علمی با مجوعه نظارت و ارزیابی استان شد و بر برگزاری جلسات ماهانه شورای نظارت و ارزیابی استان تاکید کرد.
گفتنی است، محسن میرحبیبی هم اکنون معاون علمی و پژوهشی استان می باشند.
upna