دکتر محسنی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز به عنوان داور برجسته این نشریه انتخاب شده بود.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر مرتضی محسنی معاون آموزشی و استاد فیزیک دانشگاه پیام نور برای سومین سال متوالی از طرف نشریه
Classical and Quantum Gravity   که یک نشریه معتبر از انتشارات Institute of Physics انگستان است به عنوان یکی از داوران برجسته انتخاب شده است.

دکتر محسنی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز به عنوان داور برجسته این نشریه انتخاب شده بود.

 

upna