شیخ عبدالقادر فقیهی نیکوکار شهر اوز ،ساختمان اداری دانشگاه پیام نور اوز را، تجهیز کرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا ، به همت شیخ عبدالقادر فقیهی پیشگام در ساخت دانشگاه پیام نور اوز و عضو هیاًت امناء این دانشگاه ساختمان اداری اعم از دیوار، سقف و کف مورد بازسازی و رنگ آمیزی قرار گرفت .

همچنین این نیکوکار علاوه بر مبلغ ۹۰ میلیون تومانی بابت بازسازی ساختمان، ۲۰ میلیون تومان نیز برای نصب پرده در کلیه اتاق ها ، آتلیه های معماری ۱،۲،۳ و قرار دادن شیشه سکوریت در امتداد محوطه  داخلی ساختمان، برای  امنیت و زیباسازی بیشتر به این دانشگاه اهداء نمود .

upna